عنوان : برگزاری كنفرانس گزارش نویسی و آموزش به بیمار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 
ساعت : ۹:۸:۵۸

کنفرانس آموزش بیمار و گزارش نویسی بر اساس فرایند نویسی توسط سوپروایزر آموزشی جهت پرسنل بالینی بیمارستان مورخ 96/04/20 در سالن کنفرانس بیمارستان سینا برگزار گردید در شروع کنفرانس در خصوص اصول آموزش به بیمار توسط پرستار و نقش پرستار به عنوان اموزش دهنده با استفاده از انجام فرایند آموزش بیمار وخانواده وی در زمینه بیماری و مسائل مربوط به آن اطلاعات لازم را ارائه دهد .وتوضیح داده شد که آموزش به بیمار فرایندی است هدفمند -سیستماتیک منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن هر اگاهی نگرشی و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام می دهدکه بر سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند .در خصوص اهمیت توانایی و توانمندی بیماران در نیاز سنجی اولیه و شرایط ایجاد یک محیط مناسب و ایجاد انگیزه بیمار جهت اموزش تاکید شد همچنین در خصوص گزارش نویسی بر اساس فرایند نویسی طبق اصول شناخت و بررسی تشخیص نویسی -اهداف و برنامه ریزی -ارزشیابی به روش کار گروهی آموزش و عملی و تئوری انجام شد و در پایان نتایج اثر بخشی دوره با طرح سوالاتی سنجیده شد .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8