عنوان : آگهی فراخوان واگذاری اجاره مكان مطب دكتر عمومی و تزیرقات در درمانگاه امام رضا (ع) در سال 1396
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 
ساعت : ۱۴:۷:۵۵

آگهی فراخوان واگذاری اجاره مکان مطب دکتر عمومی و تزریقات  در درمانگاه امام رضا (ع) در سال 1396

 

 


بیمارستان سینا در نظر دارد : مطب دکترعمومی و تزیرقات درمانگاه امام رضا (ع) در شهرستان کارون را از طریق مزایده به پزشکان واجد شرایط اعطا نماید ، لذا از متقاضیان درخواست میشود در صورت تمایل نسبت به اخذ شرایط پیمان و مشخصات اقدام و به همراه مدارک خود و با رعایت موارد ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 96/04/28مدارک مورد نظر را به دفتر امور قراردادهای بیمارستان تحویل و رسید اخذ نمایند. در ضمن رعایت مراحل و شیوه ذیل هنگام تهیه و رزرو تحویل مدارک الزامی میباشد در غیر این صورت به مدارک ناقص و با خارج از روال مورد نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الف) مدارک لازم :

1-  داشتن مجوز یا پروانه مطب

2-  روگرفت مدرک تحصیلی

3-  رو گرفت صفحه اول، دوم و سوم شناسنامه فرد شرکت کننده

4-  روگرفت کارت ملی

ب) مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

1-  هزینه آگهی و یا کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

2-  بیمارستان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

3-  مدارک تحویلی به جز ضمانت نامه بانکی در صورت برنده نشدن قابل استرداد نمیباشد.

ج)شیوه تحویل مدارک:

1-  مدارک تحویلی باید در سه پاکت جداگانه به شرح ذیل تهیه و در پاکت بسته بندی شده همراه با ضرب مهر مربوطه تحویل داده شوند.

2-  پاکت الف: حاوی مدارک لازم موضوع بند 1 تا 4

3-  پاکت ب: حاوی فرم پیشنهاد قیمت اجاره

*تاریخ گشایش پاکات مورخ: ----------- میباشد.

تذکر مهم: نوشتن نوع پاکتها الف  ب- و ج بر روی پاکت الزامی می باشد      

تمامی شرکت کنند گان در مزایده اماکن استیجاری نسبت به تکمیل سه فرم ذیل اقدایم نمایند: 
1. فرم پیشنهاد قیمت    
2. تعهد شرکت در مزایده
3.مشخصات فردی شرکت کننده در مزایده   
                                                        دانلود فایل ها 
      بازگشت           چاپ چاپ         
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8