عنوان : تغییر وضعیت بیمارستان سینا
تاريخ :
 ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ 
ساعت : ۹:۵۲:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا:
طبق مذاکرات صورت گرفته توسط حوزه ریاست بیمارستان (جناب آقای دکتر سلمان زاده) با واحد بین الملل دانشگاه و نظر به لزوم وجود فضای آموزشی برای دانشجویان دندانپزشکی-پزشکی و داروسازی از آنجائی که بیمارستان قبلا ً یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه جندی شاپور بوده، بیمارستان بعنوان مرکز آموزشی و درمانی جهت واحد بین الملل اروند انتخاب شدکه به تأئید وزارت محترم رسیده واز این پس تحت عنوان مرکز آموزشی درمانی سینا فعالیت می کند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

تمامی حقوق این پورتال متعلق به Hsina.ajums.ac.ir می باشد.

V5.1.0.0