• ساعت : ۱۱:۴۰:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 393
برگزاری كنفرانس یكروزه ایدز در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا : 

کنفرانس یکروزه ایدز (HIV) در بیمارستان سینا توسط گروه هیات علمی و پزشکان متخصص عفونی و نوزادان جهت گروه هدف پزشک - پرستار - اتاق عمل - بیهوشی و آزمایشگاه در سالن کنفرانس بیمارستان سینا برگزار گردید .
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0