• ساعت : ۱۷:۲۰:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 50
مناقصه تعمیرات اساسی اتاق عمل بیمارستان سینا
بیمارستان سینا شهرستان کارون در نظر دارد  تعمیرات اساسی  اتاق عمل بیمارستان اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط با ارائه رزومه کاری و فنی جهت مناقصه از تاریخ 98/09/07 لغایت 98/09/14 دعوت به عمل می آید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0