• ساعت : ۱۷:۱۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 30
مناقصه تعمیرات اساسی بخش زنان و اتاق عمل بیمارستان
بیمارستان سینا شهرستان کارون در نظر دارد  تعمیرات اساسی   بخش زنان و اتاق عمل بیمارستان اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط با ارائه رزومه کاری و فنی جهت مناقصه از تاریخ 98/10/24 لغایت 98/10/29 دعوت به عمل می آید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0