• ساعت : ۲۱:۳۳:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 19
مناقصه سرویس بهداشتی بخش های داخلی بیمارستان سینا
بیمارستان سینا شهرستان کارون در نظر دارد جهت  تعمیرات سرویس های بهداشتی بخش داخلی اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط با ارائه رزومه کاری و فنی جهت مناقصه از تاریخ 98/11/5 لغایت 98/12/12 دعوت به عمل می آید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0