• ساعت : ۱۸:۳۸:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 20
مناقصه تعمیرات امحاء زباله و سردخانه بیمارستان سینا
بیمارستان سینا شهرستان کارون در نظر دارد  تعمیرات اساسی   مناقصه تعمیرات امحاء زباله و سردخانه بیمارستان سینا اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط با ارائه رزومه کاری و فنی جهت مناقصه از تاریخ 98/11/29 لغایت 98/12/06 دعوت به عمل می آید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0